Missie

DuraMundo ziet het als haar missie om organisaties te wijzen op mogelijkheden voor energie- en CO2-besparing en voor duurzame opwekking van energie. Bovendien wil DuraMundo energiemanagement inbedden in organisaties. Maar dit moet wel praktisch blijven, dus alles in de juiste proportie. Geen overdreven aandacht voor energie en duurzaamheid, maar wel de aandacht die het verdient. En met financieel realisme.

Visie

Duurzame organisaties hebben de toekomst. Daar is DuraMundo van overtuigd. Een duurzamere wereld, daar is waar we naar toe moeten. Maar deze transitie gaat alleen lukken als we oog hebben voor de praktische belangen en doelen van bedrijven en andere organisaties.

De drijfveren van organisaties

Om allerlei redenen is duurzaamheid tegenwoordig een hot item. Er zit geld in duurzaamheid. Enerzijds zorgen energiebesparingsmaatregelen en duurzame energieopwekking voor lagere energiekosten. Anderzijds bieden duurzame energieopwekkingsprojecten interessante investeringskansen. Zeker nu de spaarrente zo laag is, kan duurzaam investeren een goed alternatief zijn.

Verder speelt compliancy een rol: het voldoen aan wet- en regelgeving. Een mooi voorbeeld hiervan is de EED. De overheid legt bepaalde organisaties regels op om het energiegebruik goed in beeld te hebben en om de energiebesparingskansen duidelijk te krijgen.

Duurzaamheid zorgt voor onderscheidend vermogen. Dat kan in de marketingcommunicatie uitstekend worden gebruikt. Het is mede bepalend voor het imago van de organisatie. Richting klanten, richting bevoegd gezag, richting werkzoekend talent en richting al die anderen in de omgeving van de organisatie.

Steeds meer zien we de trend dat duurzaamheid niet alleen nice to have is, maar dat het ook een minimale voorwaarde wordt, bijvoorbeeld om zaken te mogen doen. Een mooie illustratie hiervan is de CO2-Prestatieladder. Eén van de doelen van deze energiemanagementmethodiek is om gunningvoordeel te verkrijgen bij aanbestedingen.

Er zijn ook organisaties die met duurzaamheid bezig zijn omdat zij dit als een morele plicht beschouwen. Duurzaam ondernemen past dan ook perfect binnen MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Groen” ondernemen voelt gewoon goed. En als je het gedegen aanpakt, dan verdient het zich terug.

Wat de drijfveer voor energiebesparing en duurzaamheidsprojecten ook is, DuraMundo helpt en DuraMundo zorgt voor een win-winsituatie.