Op deze pagina worden binnenkort rekentools geplaatst. Door ingave van enkele inputvariabelen kun je dan snel bepaalde berekeningen maken die relevant zijn voor duurzaamheids- en energievraagstukken.

Onderstaand voorbeeld is een testmodule, deze bevat foutieve waarden.