Privacyverklaring

DuraMundo, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, met KvK-nummer 64527042 helpt organisaties om duurzamer te werken door inzicht te geven in het energiegebruik en de CO2-emissie van de organisatie en door vervolgens advies te geven over energiebesparing en mogelijkheden voor duurzame opwekking van energie.

Ook energiemanagement en het maken van digitale (database)tools voor bijvoorbeeld  energiemonitoring vormen deel van de dienstverlening.

Daarnaast helpt DuraMundo organisaties bij bedrijfskundige vraagstukken. Deze organisaties richten zich expliciet op duurzame business cases (goed voor People, Planet, Profit).

Website en cookies

De website van DuraMundo verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. DuraMundo kan u dus niet identificeren en er worden geen cookies gebruikt.

Persoonsgegevens

DuraMundo verzamelt uitsluitend tot personen herleidbare informatie die nodig is voor de correcte uitvoering van haar dienstverlening of die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar is gesteld door uzelf (bijvoorbeeld door de verstrekking van visitekaartjes of een LinkedInconnectieverzoek) of derden aan wie u daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw NAW-gegevens, functie, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Verstrekking aan derden

Zakelijke gegevens kunnen doorgespeeld worden aan derden als wordt ingeschat dat zowel de persoon achter de zakelijke gegevens als de betreffende derde daar baat bij hebben. Hierbij kan gedacht worden aan netwerkactiviteiten.

DuraMundo behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist of gerechtvaardigd om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van DuraMundo te beschermen. Daarbij wordt uw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.

Ook kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met een bevoegde derde, zoals een ingehuurd administratiekantoor. In dat geval zullen uitsluitend de gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn

DuraMundo zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken en bewaren dan noodzakelijk. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang dit nodig is om een goede dienstverlening te leveren. DuraMundo houdt zich aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Wilt u niet langer dat jouw gegevens bij DuraMundo zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Uw rechten

U hebt recht op inzage in de plaatsen waar uw gegevens zijn opgeslagen, een rectificatie of het wissen van jouw persoonsgegevens. Dit verzoek doet u per e-mail (info@duramundo.nl) of telefonisch (+31 624 624 960).

Hoe uw gegevens zijn beveiligd

De bedrijfsbestanden worden opgeslagen in de cloud, zoals Dropbox. De cloudopslag wordt gesynchroniseerd naar een laptop. Bij hoge uitzondering wordt een file (tijdelijk) geparkeerd op de lokale opslag van de laptop. Zowel de toegang tot de cloudopslag, de laptop, als andere apparaten waar uw gegevens op staan, zoals mobiele telefoons, is beschermd via een wachtwoord.

Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Bijlagen die per e-mail worden verzonden worden versleuteld verstuurd.

Klacht

Er wordt zorgvuldig omgegaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. Mocht er onverhoopt een datalek ontstaan, dan zal DuraMundo dit melden bij De Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen treffen. Als u zelf een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door DuraMundo, dan kunt u een klacht indienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

Mocht u vragen of feedback hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op (info@duramundo.nl) of telefonisch (+31 624 624 960).

 

Door gebruik te maken van de dienstverlening van DuraMundo verklaart u deze privacyverklaring te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 juni 2018.

Downloaden kan hier.

 

* * *