Welkom bij DuraMundo

Bij DuraMundo ben je aan het juiste adres voor een breed scala aan duurzaamheidsdiensten. Graag laten wij zien dat duurzaamheid en verduurzaming hand in hand kunnen gaan met financieel rendement. Of het nu gaat om energiebesparing, opwekking van duurzame energie of het integreren van energiemanagement in de alledaagse bedrijfsvoering.

Elektrificeren vrachtvervoer

De transporteur die nu zijn trekkers en bestelbussen al elektrificeert heeft een voorsprong. Rendabele businesscases zijn nu al mogelijk! Zeker als je de combinatie zoekt met zelf opgewekte elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen (PV). HBE’s, smart charging en slimme energieinkoop bieden nog meer financieel voordeel. Wij hebben het overzicht van de technische mogelijkheden, de regelgeving, de financiële businesscase en natuurlijk de energiebesparing en milieuwinst.

CSRD en duurzaamheidsbeleid

De Corporate Sustainability Reporting Directive wordt per 2023 opgelegd aan de grotere ondernemingen in de EU. In Nederland zullen ongeveer 6000 organisaties een uitgebreide duurzaamheidsverslaglegging moeten integreren in het financiële jaarverslag. Het gaat niet alleen om energie en CO2 maar ook andere aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zoals grondstoffen, retourstromen, biodiversiteit en mensenrechten in de organisatie en de supply chain. Ben je een organisatie die de EED moet doen omdat je bijvoorbeeld meer dan 250 FTE in dienst hebt, dan is binnenkort ook de CSRD actueel. Wij helpen met de organisatie en eventuele uitvoering van de verslaglegging om straks soepel door de accountantscontrole te komen.

Energie-audits: EED en Informatieplicht

DuraMundo helpt grootverbruikers bij het voldoen aan de Informatieplicht die in 2019 van kracht is geworden binnen de Wet Milieubeheer. Sinds 2015 vallen de grotere organisaties (ook) onder de EED, de Europese Energy-Efficiency Directive. We hebben veel ervaring met EED-audits in allerlei sectoren, profit en nonprofit. Voor grotere organisaties wordt een steekproefaanpak geregeld met het landelijke Kernteam EED. Ook helpt DuraMundo bij het opstellen van energie-efficiëntieplannen (EEP) in het kader van het MJA-convenant en helpen we bij MJA-monitoring. Ad hoc energie-onderzoek op verzoek van het bevoegd gezag of gewoon om energiekosten te besparen is ook mogelijk.

Energiecoördinator

DuraMundo verzorgt energiecoördinatordiensten, projectmatig of ad interim. We zijn allround gesprekspartner voor het management op het vlak van energie en duurzaamheid. Dit kan zowel uitvoerende als coördinerende werkzaamheden betreffen. Bijvoorbeeld: begeleiding energieaudits, aansturing uitvoering energiebesparingsmaatregelen, implementatie energiemonitoring, opstellen energieprofielanalyse, database-ontwikkeling en energiekostenanalyse.

Energiemanagement / energiezorg

DuraMundo begeleidt organisatie naar energiemanagementsystemen zoals ISO 50001 en CO2-Prestatieladder (CO2PL). Maar ook zonder deze certificaten kan DuraMundo energiemanagement inrichten en inbedden in de organisatie. Focus op een deelgebied, zoals CO2-footprint, is ook mogelijk.

Duurzame energie

DuraMundo doet projecten op het gebied van duurzame energie-opwekking, zoals zonnestroom (zon-PV) en bodemenergie (WKO). We stellen degelijke business cases op, zowel technisch als financieel, vaak met mooie simulaties. Het regelwerk, subsidie-aanvraag (zoals SDE+) en de projectleiding kunnen we desgewenst ook uit handen nemen.